unia3unia3

Gmina Kościelisko jest realizatorem projektu pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. Na realizację projektu Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kościelisko.
unia2unia1

Co u nas ciekawego

W tym miejscu znajdują się nasze dokonania oraz to co na bieżąco dzieje się w Gawrze. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy prowadzić z dziećmi tak wspaniały projekt.

25 marca 2021

Kreatywne zajęcia

1 marca 2021

Biegówki Biegówki

20 października 2020

Zabawy w Gawrze – Tak się bawimy

5 października 2020

Pierwszy raz na Giewoncie!

Nasza placówka jest najlepsza dla Twojego dziecka

Placówka Wsparcia Dziennego

w Kościelisku prowadzi stały nabór uczestników do projektu (w miarę wolnych miejsc). Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza o złożenie go w Biurze Projektu – Kościelisko Rysulówka 2 codziennie w godzinach 12.00-20.00. Bliższe informacje pod numerem

692 410 300Projekt: „Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 
Skip to content