unia3unia3

Gmina Kościelisko jest realizatorem projektu pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. Na realizację projektu Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kościelisko.
unia2unia1

 
Poszukujemy firm zainteresowanych :

współpracą w zakresie przewozu dzieci z Placówki

świadczeniem usługi cateringowej dla dzieci w Placówka Wsparcia Dziennego Kościelisko

wynajęciem busa 9-osobowego na okres styczeń - czerwiec 2020 dla uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego Kościelisko.

Informacje pod numerem telefonu 692 410 300

Co u nas ciekawego

W tym miejscu znajdują się nasze dokonania oraz to co na bieżąco dzieje się w Gawrze. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy prowadzić z dziećmi tak wspaniały projekt.

20 października 2020

Zabawy w Gawrze – Tak się bawimy

5 października 2020

Pierwszy raz na Giewoncie!

2 października 2020

Zwiedzamy zamek w Niedzicy

22 września 2020

Łowimy rybki! (A później je puszczamy)

Nasza placówka jest najlepsza dla Twojego dziecka

Czy dziecko może się do nas zapisać?

Bardzo nam miło. Chcielibyśmy jak najwięcej dzieci mieć pod swoimi skrzydłami, jednak możliwości są w pewnym stopniu ograniczone.

Aby dowiedzieć się czy jest aktualnie wolne miejsce proszę o wysłanie zapytania poprzez wiadomość e-mail.
692 410 300

Projekt: „Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.